MÜMTAZ ARALLI
MÜMTAZ ARALLI (1916-19XX)
 
Ertuğrul Baba komutasındaki Davutpaşa 1926 yiğitlerinin türbün cephesi, günümüzde Beylikdüzü beyi, kuşların efendisi Sayın Vedat Arda’nın önderliğinde yürüyor. Ama takımımızın doksan seneyi aşkın tarihinde, efendi ve düzgün kişilikli taraftarlarımızı coşturan  başka türbün liderleri, başka amigolar da olmuştu. İşte Mümtaz Arallı da bunlardan biriydi.
 
Defterleriyle bizleri yirmili, otuzlu ve kırklı yıllar konusunda tıka basa doyuran Hava Albayı Mahir Yağızer, Sayın Vedat Arda’nın bu değerli atasını şöyle tanıtıyor satırlarında.
 
‘’1335 yılında semtimizde doğan Mümtaz Arallı Davutpaşa’nın biricik maskotuydu. 1933-36 yılları arasında uğurlu ayağıyla Davutpaşa’nın kendi sahası Eski Çukurbostan’da ve yakın sahalardaki maçlarına giderek taraftarımızı coşturur, sempatik hareketleriyle sporcularımızı güldürürdü. Altmışlı yıllarda Eskişehir türbünlerini bir orkestra şefi gibi yöneten Amigo Orhan’dan farksızdı o günlerde.
 
Mümtaz Arallı’nın izlediği maçlarda takım çok az yenilgi almıştı. Ama bu gibi tatsız anlarda, yere oturur, gazel atmaya koyulurdu. Böylece o da, biz taraftarlar da teselli bulurduk.
 
Mümtaz Arallı Davutpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi ve Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. Hukuk mezuniyeti sonrası Sümerbank kurumunda çalışmaya başladı. Şeflik ve müdürlükler yaptı burada.
 
Altmışlı yıllarda Sümerbank Unkapanı şubesinde olup, Karagümrük’te ikamet etmektedir. Evli ve dört çocukludur.’’